Vedeli ste, že dane môžu aj pomáhať? Finančná správa SR už niekoľko rokov vychádza v ústrety neziskovým organizáciám poukázaním 2 % dane od daňovníkov.

Ako to funguje?


Princíp darovania 2 % dane spočíva v:

Daňové priznanie tak tvorí akýsi pomyslený podklad k darovaniu. V priznaní daňovník uvedie svoje príjmy, v prípade podnikania aj výdavky, výšku odvodov, prípadne odpočty na dani napr. na manželku, na seba (daňovníka), na deti, na hypotéku atď.

Na riadku 64 v type A alebo na riadku 124 v type B daňovník vidí, aká vysoká mu vychádza daň.

Ročné zúčtovanie je pre zamestnancov taktiež podkladom pre darovanie 2 %. Z ročného zúčtovania sú zrejmé príjmy, odvody a výška zaplatenej dane zamestnanca. K darovaniu je potrebné aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Podmienkou pre darovanie 2 % dane je, že výška darovanej dane musí byť vyššia ako 3 €. Ak teda daňovníkovi vyšla na vyššie spomínaných riadkoch daň, z ktorej 2 % činia viac ako 3 €, má právo darovať svoje 2 % dane niektorej z viac ako 47 000 neziskových organizácií na Slovensku.

Prečo darovať 2 %? Na čo je to dobré?


Všeobecne platí, že daň, ktorá vyjde v daňovom priznaní putuje do štátnej pokladnice. Takto vybraná daň sa ďalej prerozdeľuje podľa rezortov tam, kde je to potrebné.

Viac o kolobehu daní v živote si prečítajte v článku Dane pod lupou.

Z vybranej dane sa však nedotujú neziskové organizácie. Tie musia zháňať peniaze na svoju činnosť zo súkromných zdrojov. To znamená, že majú sponzorov, dotácie, vyberajú peniaze od občanov formou zbierok. Keďže robia tzv. charitatívnu činnosť, daňový úrad im poukáže 2 % dane v prípade, že sú zaregistrované v zozname prijímateľov 2 % dane, ak si to daňovník praje.

V praxi to teda funguje tak, že keď sa daňovník rozhodne darovať 2 % dane, výsledná daň k úhrade (100 %) sa rozdelí na:

 • 98 % dane - táto daň putuje do štátnej pokladnice
 • 2 % dane - táto daň putuje vybranej neziskovej organizácii, ktorej ju poukáže daňový úrad.

Rozdelenie%20dane%20z%20pr%C3%ADjmu

Koľko stojí darovanie 2 % dane?


V živote daňovníkov sa často mylne vychádza z toho, že keď sa daňovník rozhodne darovať svoje 2 %, musí ich neziskovke zaplatiť. Nie je to tak! Dane sa musia platiť v plnej výške. To znamená, „z nášho koláča” zaplatíme celú čiastku daňovému úradu.

Daňový úrad po spracovaní daňového priznania „odkrojí kus koláča”, ktorý predstavuje 2 % dane a poukáže ich neziskovej organizácii. Daňovník neziskovke nič navyše neplatí.

rozdelenie%20dane

Poukázaním 2 % dane ľudovo povedané podporí neziskovku a to, čo jej daroval, jednoducho nedal štátu.

Darovanie 2 % dane je teda pomoc, ktorá daňovníka nestojí ani eurocent.

Ako darovať 2 % dane?


Pre darovanie 2 % dane je potrebné:

 1. pri ročnom zúčtovaní zamestnávateľom:

  • oznámiť zamestnávateľovi, že sa daňovník rozhodol darovať 2 %
  • zamestnávateľ vystaví zamestnancovi potvrdenie o zaplatení dane a prípadne vydá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  • zamestnanec vyplní vyhlásenie, doplní výšku zaplatenej dane a neziskovú organizáciu, ktorej sa rozhodol darovať svoje peniaze, podpíše, odovzdá na daňový úrad poštou alebo osobne v podateľni do 30. apríla.
 2. pri podaní daňového priznania - vyplniť oddiel pre darovanie 2 % dane:

Typ A

 • daňovník si vyberie neziskovú organizáciu
 • v daňovom priznaní typu A vyplní VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
 • pole - neuplatňujem postup podľa § 50 zákona - nechá prázdne. Ak by ho zaškrtol, daňovému úradu dá informáciu, že nechce darovať 2 %
 • riadok 83 - vypočíta 2 % tak, že hodnotu z riadku 64 vynásobí 2 % (riadok 64 x 0.02) a hodnotu zapíše s presnosťou na dve desatinné miesta.
 • podpíše sa do poľa vedľa riadku 83. Toto je dôležité, pretože vynechaním podpisu nesúhlasí s darovaním 2 % dane a daňový úrad ich neziskovke nepoukáže.
 • riadok 84 - doplní údaje o prijímateľovi. Prijímateľ je nezisková organizácia:
  • IČO
  • právnu formu - nezisková organizácia, združenie, spolok
  • obchodné meno
  • názov
  • ulica
  • Súpisné/orientačné číslo
  • PSČ
  • obec

darovanie%202%20%25%20dp%20typ%20A

Typ B

 • daňovník si vyberie neziskovú organizáciu
 • v daňovom priznaní typu B vyplní XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
 • pole - neuplatňujem postup podľa § 50 zákona - nechá prázdne. Ak by ho zaškrtol, daňovému úradu dá informáciu, že nechce darovať 2 %
 • riadok 151 - vypočíta 2 % tak, že hodnotu z riadku 124 vynásobí 2 % (riadok 124 x 0.02) a hodnotu zapíše s presnosťou na dve desatinné miesta.
 • podpíše sa do poľa vedľa riadku 151. Toto je dôležité, pretože vynechaním podpisu nesúhlasí s darovaním 2 % dane a daňový úrad ich neziskovke nepoukáže.
 • riadok 152 - doplní údaje o prijímateľovi. Prijímateľ je nezisková organizácia:
  • IČO
  • právnu formu - nezisková organizácia, združenie, spolok
  • obchodné meno
  • názov
  • ulica
  • Súpisné/orientačné číslo
  • PSČ
  • obec

darovanie%202%20%25%20dp%20typ%20B

Keď je daňovník živnostníkom a podáva daňové priznanie elektronicky, oddiel o poukázaní 2 % dane sa podpíše elektronickým podpisom. Tento oddiel nemusí elektronicky podpisovať zvlášť.

TIP: Darujte svoje 2 % dane neziskovej organizácii Daňové priznanie pomáha a podporte tak vzdelávanie v oblasti daní.

Kedy daňovník nemôže darovať 2 % dane?


Daňovník, ktorý neplatí dane, tj. nevychádza mu žiadna daň, napríklad z dôvodu nízkeho príjmu alebo zahraničného príjmu, alebo je daň, ktorú má odviesť nízka, nemôže darovať 2 % dane. K tomu, aby mohol darovať 2 % musí byť jeho daňová povinnosť minimálne vo výške 150 €, z čoho sú 2 % 3 €. Minimum, ktoré totiž môže darovať, sú 3 €. Ak daňovníkovi vychádza daň nižšia ako 150 €, nemá nárok na darovanie 2 % dane. Jeho daň ide v plnej výške do štátnej pokladnice.